imagesC7AQEBF4(手機可聽)

 昨天貼錯,將04-2貼成03-7,今天更正

 (此版本手機也可以收聽)

所謂齊其家在修其身者:堯、舜師天下以仁,而民從之;桀、紂師天下以暴,而民從之。其所令反其所好,而民不從。是故君子有諸己,而后求諸人;無諸己,而后非諸人。所藏乎身不恕,而能喻諸人者,未之有也。此謂身不修,不可以齊其家。

所謂治國必先齊其家者,其家不可教,而能教人者,無之。故君子不出家,而成教於國。孝者,所以事君也;弟者,所以事長也;慈者,所以使眾也。康誥曰:「如保赤子。」心誠求之,雖不中,不遠矣。未有學養子而后嫁者也。

 

 

 

 

 

全站熱搜

郭明義 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()