imagesC7AQEBF4(手機可聽)

堯、舜師天下以仁,而民從之;桀、紂師天下以暴,而民從之。其所令反其所好,而民不從。是故君子有諸己,而后求諸人;無諸己,而后非諸人。所藏乎身不恕,而能喻諸人者,未之有也。此謂身不修,不可以齊其家。

 

 

詩云:「桃之夭夭,其葉蓁蓁,之子於歸,宜其家人。宜其家人,而后可以教國人。詩云:「宜兄宜弟。」宜兄宜弟,而后可以教國人。詩云:「其儀不忒,正是四國。」其為父子兄弟足法,而后民法之也。此謂治國在齊其家。

 

全站熱搜

郭明義 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()